Cookies

 

 

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

 • i. Sportshop.com gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 • ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:
 • a. Functionele cookies zijn cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 • b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
 • c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

 • i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. COOKIEOVERZICHT

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 • i. De website van Sportshop.com maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 • ii. In totaal zijn er op sportshop.com 34 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Sportshop.com op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

 

3. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

 • i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken. Sportshop.com heeft hier geen invloed op.
 • iii. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

 • i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 • ii. Sportshop.com heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
 • iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 • i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Sportshop.com niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 • ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 • iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20200716.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

 • i. U heeft het recht om:
 • a. uw persoonsgegevens in te zien;
 • b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 • c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 • e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
 • f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 6.
 • ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Sportshop.com hebben, stuur dan een verzoek naar [email protected]
 • iii. Sportshop.com wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Sportshop.com u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
 • iv. Sportshop.com zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

 • i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Sportshop.com u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot [email protected].

B. Autoriteit Persoonsgegevens